สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)ป้ายโฆษณา  บนโครงเหล็ก

      ป้ายที่โฆษณาโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล พิมพ์ลงไวนิลพร้อมติดตั้ง


ลักษณะของป้าย

     สามารถทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศได้ดี  อีกทั้งราคาที่ถูกกว่า ทำให้เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายธุรกิจ มักติดตั้งตามผนังตึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือติดตั้งบนโครงเหล็ก ในปัจจุบันป้ายโฆษณาประเภทพิมพ์ไวนิล ยังคงเป็นป้ายที่ธุรกิจนิยมกันมากที่สุด ยังคงเป็นป้ายที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและมองเห็นได้ในระยะไกลได้อย่างชัดเจน

                         

          
view