สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ชนิดวัสดุที่พิมพ์

ลักษณะผิว

ความละเอียด

เครื่องพิมพ์

ราคา/ตรม.

หมายเหตุ

  1. ไวนิล ทึบแสง  

 ขาว-มัน 1440 dpi. หัวพิมพ์ SEIKO 120.- ป้ายทั่วไป
  2. ไวนิล ทึบแสง ขาว-มัน 1440 dpi. เครื่อง ROLAND 300.- สำหรับป้ายที่ต้องการความ
ละเอียดสูงๆ
  3. สติกเกอร์ PVC (เกรดจีน) ขาว-กึ่งมัน 1080 dpi. หัวพิมพ์ SEIKO 285.- เหมาะสำหรับงานที่
ไม่ละเอียดมาก
  4. สติกเกอร์ PVC ( 3M) ขาว-มัน-เงา 1440 dpi. หัวพิมพ์ SEIKO   400.-  มัน เงา ยืดหยุ่น 
ติดรถยนต์ได้
  5. สติกเกอร์ PVC (3M) ใส-มัน-เงา 1440 dpi. หัวพิมพ์ SEIKO 400.- มัน เงา ยืดหยุ่น ติดรถยนต์
ได้ดี
  6. สติกเกอร์ PVC (3M) ขาว-มัน-เงา 1440 dpi. เครื่อง  ROLAND 700.- สำหรับลูกค้าต้องการความละเอียดสูงๆ
  7. สติกเกอร์ PVC (3M) ใส-มัน 1440 dpi. เครื่อง ROLAND 700.- สำหรับลูกค้าต้องการ
ความละเอียดสูงๆ
  8. สติกเกอร์ Seethrough (ซีทรู) ขาว-มัน 1440 dpi. หัวพิมพ์ SEIKO 485.- สติกเกอร์ รูพรุน
สำหรับติดกระจก

  อัตราค่าบริการพิมพป้าย์ไวนิล OUTDOOR
   
จำนวนตรม. 
ความละเอียด  720 dpi
ความละเอียด สุงสุด1440 dpi
ระยะเวลา
1-50
-
120.-
รอรับได้
51-100
-
100.-
รอรับได้
 101-500
 -
 90.-
รอรับได้ 
 501-1000
-
80.-
รอรับได้
1000-2000
-
60.-
รอรับได้
 2001-3000
 -
 55.-
 1 วัน
3001- ขึ้นไป
-
45.-
1-2 วัน
 เรามีกำลังการพิมพ์ มากทีสุดในประเทศไทย 50,000 ตารางเมตร/วัน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ออกใบเสนอราคาที่มีมูลค่างานต่ำกว่า 1,000 บาท เนื่องจากมีลูกค้าโทรขอราคาจำนวนมาก

หากลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคาที่มีมูลค่างานต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าออกใบเสนอราคา ใบละ 200 บาท/ครั้ง***

 

** ข้อควรรู้ **

1. สติกเกอร์สามารถพิมพ์ได้กว้างที่สุด 1.50 เมตร ไวนิล 3.20 เมตรและซีทรูสามารถพิมพ์ได้กว้างที่สุด 1.45 เมตร

2. คิดราคาขั้นต่ำที่ 1 ตารางเมตร เศษเกิน 0.5 ตารางเมตร คิดเป็น 1 ตารางเมตร

3. เฉพาะวัสดุไวนิลที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ตารางเมตร จะคิดเป็นชิ้นๆละ 1 ตารางเมตร

4. ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกแบบและส่งไฟล์ที่พร้อมพิมพ์ให้กับทางร้านหากให้ออกแบบ บริษัทฯจะคิดตามลักษณะงาน 

5. ทางร้านคิดค่าบริการ ออกแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง/ไฟล์ Artwork ขั้นต่ำ 100.- 1,000.-

6. ระยะเวลาในการผลิต 1-3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงิน

7. ทางบริษัทฯ มีบริการงานด่วนรอรับได้  (สำหรับลูกค้าพิมพ์งานไม่เกิน 5 ตารางเมตรเท่านั้น)

8. ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ ตารางเมตรเดียวก็รับทำ
 

9. หมึกกันน้ำ กันแดด สามารถใช้งานได้ดีทั้ง indoor และ outdoor (อายุการใช้งาน 1-2 ปี) 

10. ทางบริษัทฯ จะส่งงานให้กับลูกค้าในลักษณะเป็นม้วนเท่านั้น 

11. ไม่มีบริการวัดป้ายนอกสถานที่ หรือดูหน้างานนอกสถานที่  (ยกเว้นโครงการหมู่บ้าน)

12. ราคาสติกเกอร์ไม่รวม
บริการติดตั้ง

13. บริษัทฯ ไม่รับโทรสั่งงานโดยไม่วางมัดจำ หรือโทรออกแบบป้ายทางโทรศัพท์ ( ลูกค้าต้องเห็นแบบ )

14. บริษัทฯ คิดค่าจัดส่ง 200.-  งานมีมูลค่า 5,000 บาท บริการจัดส่งฟรี..!

view