ป้ายโครงไม้ / ป้ายหาเสียง

ป้ายเลือกตั้ง / ป้ายหาเสียง

รับพิมพ์ป้ายหาเสียง ป้ายเลือกตั้ง ทั้งแบบพร้อมโครงไม้ และ เฉพาะไวนิลอย่างเดียว  พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย พร้อมรองรับงานจำนวนมาก รวดเร็ว มีคุณภาพ ย่อมเยาว์

ราคา ป้ายเลือกตั้ง ป้ายหาเสียง พิมพ์ไวนิลพร้อมโครงไม้

จำนวนป้าย

ป้ายหาเสียง ราคา พร้อมโครงไม้

ระยะเวลาการผลิต

มากกว่า 10000 ป้าย 265 บาท 3-5 วัน
1,000 - 9,999 275 บาท 1-3 วัน
500 - 999 285 บาท 1 วัน
100 - 499 295 บาท 1 วัน
50 - 99 305 บาท 1 วัน
1 - 49 315 บาท 1 วัน
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าขนส่ง (แผ่นละ  10 บาท) **

 

ราคา ป้ายเลือกตั้ง ป้ายหาเสียง พิมพ์ไวนิลอย่างเดียว

จำนวนป้าย

ป้ายหาเสียง ราคา พิมพ์เฉพาะไวนิล

ระยะเวลาการผลิต

1,000 - 9,999 135 บาท 1-3 วัน
500 - 999 140 บาท 1 วัน
100 - 499 145 บาท 1 วัน
50 - 99 150 บาท 1 วัน
1 - 49 155 บาท 1 วัน
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **