ป้ายไวนิล พิมพ์โฆษณากันดีกว่า

ปัจจุบันในภาวะเศรษฐกิจชลอตัว แต่วางธุรกิจรับทำป้าย โรงพิมพ์ ป้ายไวนิล โฆษณา ยังเป็นทางเลือกที่จำเป็น ต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่และสะดวกรวดเร็วที่สุด แต่ปัญหาเรื่องจุดติดตั้งป้ายเด่นๆ ราคาค่าเช่าจุดติดตั้งมักจะมีราคาสูง อาจไม่คุ้มกับผลที่ได้รับการและ การรับพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล ทำป้ายสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ในกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรร อาจประสพปัญหาเรื่องการติดตั้งป้ายริมทาง และป้ายติดเสาไฟฟ้า จึงทำให้การสั่งป้ายลดน้อยลงกว่าเดิม ลูกค้าบางรายหันไปทดลองใช้สื่อออนไลน์ เน้นสร้างภาพลักษณ์ แต่ถ้าหวังผลลูกค้า walk in ปิดการขายในสำนักงานการติดตั้งป้ายไวนิลโฆษณา หน้าโครงการขนาดมาตรฐาน 120×240 เมตร ที่นิยมใช้กันทั้วไป ก็มักจะได้ผลที่แม่นยำได้ดีกว่าสื่อโฆษณาอื่นๆ

สำหรับร้านค้าก็จำเป็นอาจมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเพราะสะดวกแก่การติดตั้ง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ป้ายหาเสียง เลือกตั้ง ของทุกฤดูการ โรงพิมพ์ต่างๆ งานล้นมือแต่ก็เป็นช่วงกอบโกยของธุรกิจทำ ป้ายไวนิล หรือที่เรียกกันว่า ป้ายอิงค์เจ็ท ในสมัยก่อนมักจะนิยมเป็นแผ่น pp บอร์ด ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการใช้วัสดุไวนิล ในช่วงหลังๆ เริ่มจะไม่ค่อยได้ใช้กัน สำหรับ ป้ายไวนิล ในประเทศไทยยังจะคงนิยมกันต่อเนื่องหลายปี