ไวนิล

ไวนิล / Vinyl

ป้ายแบนเนอร์ (Banner Signage) คือป้ายที่มีลักษณะ เป็นผ้าใบหรือไวนิลผืนใหญ่ขึง ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นป้ายหน้าอาคาร หน้าโครงการ หรือแม้กระทั่งติดตามถนนหนทาง ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายหากพบเห็นคือ จะเป็นลักษณะของป้ายแนวนอนติดตั้งตามชายตึกจุดสำคัญร้านค้าต่างๆเพื่อให้ผู้คนพบเห็นได้ง่าย สำหรับโครงการหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิยมทำป้ายแบนเนอร์ทอดยาวไปตลอดแนวถนนเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคได้รับ เพื่อดึงดูดและสร้างฐานลูกค้าไว้ล่วงหน้านั่นเอง ป้ายแบนเนอร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือโครงการบ้านจัดสรรค์ต่างๆ

Shadow
Slider